brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Jautājumi un atbildes

Lai ieraudzītu atbildi noklikšķiniet uz jautājuma teksta

Kā es varu uzzināt, vai man ir privatizācijas sertifikātu konts (vai privatizācijas sertifikāti).

Lai Jūs saņemtu informāciju par savu privatizācijas sertifikātu kontu, Jums ir:

 • jānosūta uz Possessor uz e-adresi vai e-pastu sertifikati@possessor.gov.lv Iesniegums par privatizācijas sertifikātu kontu (vairāk informācijas par e-adreses izveidošanas iespējām un priekšrocībām pieejama ŠEIT);
 • jāierodas Possessor Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (lūdzam ņemt vērā noteiktos ierobežojumus pakalpojumu saņemšanai klātienē. Aktuālo informāciju par iespējām saņemt pakalpojumus klātienē skatīt ŠEIT.)

Informāciju par personas privatizācijas sertifikātu kontu, kontā esošajiem sertifikātiem var saņemt tikai pati persona vai tās pilnvarots pārstāvis ar zvērināta notāra vai bāriņtiesas apliecinātu pilnvaru.

Infogrammu par informācijas pieprasīšanas un saņemšanas iespējām skatīt ŠEIT.

Vai es varu saņemt informāciju par savu privatizācijas sertifikātu kontu telefoniski?

Possessor, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu aizsardzībai, nav tiesīgs telefoniski sniegt informāciju par konkrētas personas sertifikātu kontu.

Vai man ir jāmaksā par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?

Ja Jums iepriekš tika atvērts konts, kurā ieskaitīti piešķirtie sertifikāti, tad par šāda privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu ir jāmaksā tikai gadījumā, ja konts nav slēgts un tā apkalpošana ir veikta pilnu kalendāro gadu.

Cik liela ir pakalpojuma maksa par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?

Atkarībā no tā, kāds privatizācijas sertifikātu konts Jums ir atvērts, ir noteikta šāda pakalpojuma maksa:

 • par konta, kurā tika ieskaitīti piešķirtie sertifikāti, apkalpošanu – 0,02% no kontā esošo sertifikātu nominālvērtības gada sākumā, bet ne mazāk kā 24,00 EUR gadā, kas atbilst 0,60 sertifikātiem;
 • par pagaidu konta apkalpošanu – 0,02% no kontā esošo sertifikātu nominālvērtības mēneša sākumā, bet ne mazāk kā 2,00 EUR mēnesī.

Kā es varu norēķināties par sava privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu?

Lai veiktu samaksu par konta, kurā tika ieskaitīti piešķirtie sertifikāti, apkalpošanu iepriekšējā gadā, Jums laika periodā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31.janvārim ir jāpārskaita pakalpojuma maksa uz Possessor kontu Valsts kasē LV32TREL912562500600B, maksājuma mērķī norādot konta īpašnieka personas kodu vai reģistrācijas numuru.

Par pagaidu konta apkalpošanu samaksa jāveic ik mēnesi, pārskaitot pakalpojuma maksu uz Possessor kontu Valsts kasē LV32TREL912562500600B. Maksājuma mērķī jānorāda konta īpašnieka personas kods vai reģistrācijas numurs, kā arī pakalpojuma saņemšanas periods.

Kā es varu izlietot savus privatizācijas sertifikātus?

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai vēl pieder privatizācijas sertifikāti, tos var izmantot kādā no sekojošiem veidiem:

 • pirkt valsts un pašvaldību īpašumu (informācija par privatizācijai piedāvātajiem valsts īpašumiem publicēta www.possessor.gov.lv; informācija par pašvaldību īpašumiem pieejama attiecīgajā pašvaldībā);
 • pārdot (informācija par kapitālsabiedrībām, kurām piešķirta licence darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū pieejama šeit);
 • dāvināt (tikai fiziskas personas), iesniedzot Prossessor pārveduma uzdevumu.

Infogrammu par iespējamām rīcībām ar privatizācijas sertifikātiem skatīt šeit.

Kāda ir privatizācijas sertifikāta nominālvērtība?

Viena privatizācijas sertifikāta vai īpašuma kompensācijas sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 EUR

Vai es varu konvertēt privatizācijas sertifikātus naudā?

Privatizācijas sertifikāti tika piešķirti, lai iedzīvotāji tos varētu izmantot valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros. Līdz ar to sertifikātus konvertēt naudā nevar. Ja personai privatizācijas sertifikāti nav nepieciešami, tos var dāvināt vai arī pārdot ar licencētas starpniecības sabiedrības palīdzību (informācija par kapitālsabiedrībām, kurām piešķirta licence darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū atrodama Ekonomikas ministrijas mājaslapā šeit).

Kāda ir privatizācijas sertifikātu tirgus cena?

Privatizācijas sertifikātu tirgus cena ir mainīga. Lai noskaidrotu, kāda ir privatizācijas sertifikātu cena, jāsazinās ar licencētu starpniecības sabiedrību, kurai piešķirta licence darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū. Sabiedrību saraksts pieejams šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sertifikātu pārdevējam būs jāmaksā starpniecības sabiedrību noteiktā komisijas maksa (katrai sabiedrībai tā var būt atšķirīga), kā arī maksa par sertifikātu pārskaitījumu (šobrīd 10,00 EUR fiziskām personām un 15,00 EUR juridiskām personām).

Kādēļ privatizācijas sertifikātu tirgus cena ir zemāka par tā nominālvērtību?

Viena privatizācijas sertifikāta valsts noteiktā nominālvērtība ir 39,84 EUR. Privatizācijas sertifikāti tika piešķirti, lai iedzīvotāji tos varētu izmantot valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesa ietvaros, un šajos darījumos maksājumi sertifikātos tiek aprēķināti pēc to nominālvērtības. Parasti persona par privatizējamo objektu var norēķināties gan sertifikātos, gan naudā, līdz ar to pieprasījums pēc privatizācijas sertifikātiem samazinās, kas ietekmē privatizācijas sertifikātu tirgus cenu.

Kas notiks, ja es neveikšu samaksu par konta apkalpošanu?

Ja maksa par konta apkalpošanu netiks saņemta, nākamā gada sākumā samaksu par sertifikātu konta apkalpošanu ieturēsim sertifikātos pēc to nominālvērtības. Ja konta atlikums pēc sertifikātu ieturēšanas būs 0, tas tiks automātiski slēgts. Par slēgtiem kontiem konta apkalpošanas maksa  nav jāveic.

Kā es varu pārdot savā kontā esošos privatizācijas sertifikātus?

Lai pārdotu kontā esošos privatizācijas sertifikātus, jāveic šādas darbības:

 • Ja Jums nav zināms, cik daudz privatizācijas sertifikāti Jums pieder, tad Possessor (Kr. Valdemāra iela 31, Rīga) jānoskaidro, kāds ir Jūsu konta atlikums (Izlasiet, lūdzu, aktuālo informāciju). Lai saņemtu informāciju par savu kontu, Jums ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.
 • Jāizvēlas licencēta starpniecības sabiedrība, kurai piešķirta licence darbībai privatizācijas sertifikātu tirgū, ar kuru Jūs slēgsiet līgumu par privatizācijas sertifikātu pārdošanu. Licencēto starpniecības sabiedrību saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit.
 • Jāsazinās ar licencēto starpniecības sabiedrību un jāvienojas par privatizācijas sertifikātu pārdošanu. Licencētā starpniecības sabiedrība Jūs informēs par sertifikātu cenu un privatizācijas sertifikātu pārdošanas līguma noslēgšanas nosacījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka licencētajai starpniecības sabiedrībai būs nepieciešams Jūsu norēķinu konta numurs, lai pārskaitītu Jums naudu par pārdotajiem privatizācijas sertifikātiem.
 • Pēc līguma noslēgšanas par privatizācijas sertifikātu pārdošanu, Jums Possessor jāiesniedz privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevums, lai pārskaitītu Jūsu kontā esošos privatizācijas sertifikātus licencētajai starpniecības sabiedrībai. Privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevumu Possessor varat iesniegt klātienē vai arī attālināti, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
 • Jums ir jāsamaksā Ministru kabineta noteiktā pakalpojuma maksa par sertifikātu pārskaitīšanu. Privatizācijas sertifikātu pārveduma uzdevums tiks izpildīts tikai pēc pakalpojuma maksas (šobrīd 10,00 EUR fiziskām personām un 15,00 EUR juridiskām personām) un valsts nodevas par sertifikātu pārdošanu (0.2 % no sertifikāta nominālvērtības (39.84 EUR) saņemšanas. Pakalpojuma apmaksu varat veikt Possessor telpās, izmantojot internetbanku, jebkurā kredītiestādē vai Latvijas Pastā.
 • Privatizācijas sertifikātu pārdošanas līgumā noteiktajā kārtībā licencētā starpniecības sabiedrība veiks samaksu par nopirktajiem privatizācijas sertifikātiem.

Vēršam uzmanību, ka Possessor privatizācijas sertifikātus nepērk un nepārdod.