brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Vēsturiskā informācija

VALSTS KAPITĀLA DAĻU ATSAVINĀŠANA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Possessor 2013.gada 28.decembrī noslēdza līgumu par sadarbību VSAA turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu pārdošanā 37 uzņēmumos. Valsts kapitāla daļu pārdošana tika veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta akceptēto Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem. Pārdodamo kapitāla daļu īpatsvars sabiedrību pamatkapitālā svārstījās no 0,82% līdz 14,75%. 

Sadarbības līguma ietvaros tika pārdota valsts kapitāla daļa AS "Autobāze LVA", AS "DHB", AS "Dobeles dzirnavnieks", AS "Mēbeļu nams", AS "NIDL", AS "Talsu autotransports", AS "Hanzas maiznīcas", AS "Putnu fabrika "Ķekava"", SIA "Antikvariāts Planēta", SIA "Latvijas ķīmija", SIA "LEMF", SIA "Neirožu klīnika", kā arī daļa no AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju paketes, par kopējo summu 1,6 milj. EUR.

Sadarbības līgums tika izbeigts 2015.gada 10.augustā, jo Possessor saskaņā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 2015.gada 1.jūlijā un 28.decembrī pārņēma valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas turējumā no VSAA. Līdz 2021.gada 31.decembrim ir pārdotas valsts kapitāla daļas AS “AUTO-REMONTS”, AS “B.L.B. Baltijas termināls”, SIA “Garantiju aģentūra”, AS “Komunālprojekts”, AS “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs”, AS ”Lielplatone”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, AS “Grindeks”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, AS “Latvijas kuģniecība”, AS "Balt Alianse", AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija", AS "Latvijas maiznieks", AS "Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija" un AS "Rīgas Dzirnavnieks" kopumā par 18,3 milj. EUR.

CITI KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANAS DARĪJUMI

  • 2019.gada 11. jūnijā Possessor pārņēma no Kultūras ministrijas turējumā akciju sabiedrības "Rīgas kinostudija" 84 950 valsts kapitāla daļas atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam. Kapitāla daļu pārdošanas darījums tika noslēgts 2020.gada 19. oktobrī. 
  • 2020.gada 29.decembrī, izpildot Ministru kabineta 2020.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.344 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" īpašumā esošo akciju sabiedrības "Kurzemes Radio" kapitāla daļu pārdošanu",  tika noslēgts AS "Kuremes Radio" kapitāla daļu pārdošanas darījums.
  • 2022.gadā īstenoti VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošo kapitāla daļu SIA “AUTEKO & TUV LATVIA - TUV RHEINLAND GRUPA”, SIA “SCANTEST”, SIA “AUTESTS” un SIA “VENTTESTS” pārdošanas darījumi atbilstoši Ministru kabineta tā 2020.gada 25.augusta sēdē dotajai atļaujai.