Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Daugavpils, Tautas iela 75, valsts 9/18 domājamās daļas

Objekta sastāvs

9/18 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 5105 (turpmāk – Būvju nekustamais īpašums), kas sastāv no:

 • triju dzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 05000045112001) ar kopējo platību 149.6 m2;
 • divām garāžām (būvju kadastra apzīmējumi: 05000045112002 un 05000045112004);
 • šķūņa (būves kadastra apzīmējums 05000045112003).

Dzīvojamā mājā esošais dzīvoklis Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 05000045112001001) ir cietis ugunsgrēkā un ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000165169 ierakstiem īpašuma tiesības uz atlikušajām 9/18 domājamām daļām no Būvju nekustamā īpašuma nostiprinātas fiziskai personai.

Būvju nekustamais īpašums atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000045112.

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 2 720.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 21.10.2021. plkst.23:59
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 272.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Daugavpils, Tautas iela 75, valsts 9/18 domājamās daļas, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 01.10.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Mājas plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi