Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Dobeles novads, Bikstu pagasts, Biksti, “Palejas 2”, dzīvoklis Nr.1

OBJEKTA SASTĀVS

 • vienistabas dzīvoklis Nr.1 (telpu grupas kadastra apzīmējums 46540060235001001) ar kopējo platību 43.2 m2;
 • 4320/32040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 46540060235001).

Dzīvojamā māja “Palejas 2”, Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, kurā atrodas Objekts, atrodas uz Dobeles novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46540060235, ar kopējo platību 0.0589 ha.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 820.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 23.09.2021. plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 82.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Dobeles novads, Bikstu pagasts, Biksti, “Palejas 2”, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 03.09.2021. (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Telpu plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi