Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, Jaunbērze, Dīķa iela 5

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 46680030139001) ar kopējo platību 325.2 m2;
 • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 46680030139002) ar kopējo platību 95 m2;
 • garāža (būves kadastra apzīmējums 46680030140004);
 • zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 46680030139) ar kopējo platību 0.16 ha;
 • zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 46680030140) ar kopējo platību 0.01 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Objektam ir reģistrēts apgrūtinājums - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 0.0100 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 700.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 05.08.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 370.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, Jaunbērze, Dīķa iela 5, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 16.07.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei