Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Venta, Saldus iela 21

OBJEKTA SASTĀVS

 • dzīvojamā māja ar kopējo platību 137,5 m2 un kūts – garāža, kadastra Nr.62845050008.

Būvju nekustamais īpašums funkcionāli saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 62840050209) Saldus ielā 21, Ventā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā,  ar kopējo platību 0,4028 ha, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Rumbas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000592169 Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā..

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 6 800.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  līdz 12.01.2022 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 680.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Venta, Saldus iela 21, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 23.12.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

PDF Vērtējums PDF Dzīvojamās mājas telpu grupas plāns PDF Palīgēkas telpu grupas plāns PDF Elektroniskās izsoles noteikumi