Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Ventspils, Pērkoņu iela 17, dzīvoklis Nr.1

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000190305001001) ar kopējo platību 58 m2;
 • 5790/118580 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000190305001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 5790/123680 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 27000190305) ar kopējo platību 0.5571 ha.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, noteikti šādi apgrūtinājumi:

 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem, 0.03 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem, 0.01 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.02 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 0.03 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 3 920.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.10.2021.
 • citām personām: līdz 25.11.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 392.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Pērkoņu iela 17, dzīvoklis Nr.1, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 05.11.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei