Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Aizputes novads, Kalvenes pagasts, “Vilpori”

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 64660030065001) ar kopējo platību 158 m2;
 • saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums 64660030065002), kūts (būves kadastra apzīmējums 64660030065003);
 • pagrabs (būves kadastra apzīmējums 64660030065004);
 • zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 64660030065) ar kopējo platību 0.62 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.29 ha platībā.

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Objektam ir reģistrēts apgrūtinājums - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.17 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 05.08.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 510.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Aizputes novads, Kalvenes pagasts,“Vilpori”, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 16.07.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei