brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) paziņo:

Ar Ministru kabineta 2024.gada 28.marta rīkojumu Nr.211 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480040494, 0,13 ha platībā, un uz tās esošām divām būvēm – šķūņa ar kadastra apzīmējumu 80480040494001 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 80480040494002.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto īpašumu, piesakāmi Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, vai pasts@possessor.gov.lv divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija pa tālr.67021444.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI: