brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

2022.gadā Possessor koncerns pārskaitīja valsts un pašvaldību budžetos 5,46 milj. eiro

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) koncerna darbības rezultātā 2022.gadā valsts budžetā un citām valsts institūcijām tika pārskaitīti līdzekļi 5,46 milj. eiro apmērā, no tiem mātes sabiedrība ir pārskaitījusi ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un valsts īpašumu iznomāšanas 4,66 milj. eiro.

Possessor koncernu veido tās meitas sabiedrības SIA “FeLM” (līdzdalības daļa kapitālā 100%), SIA “REAP” (līdzdalības daļa kapitālā 100%) un LAS “Reverta” (līdzdalības daļa kapitālā 96,89%). Possessor konsolidētajā pārskatā ir iekļautas SIA “FeLM” un SIA “REAP”. Possessor koncernā ietilpstošā LAS “Reverta”, pamatojoties uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, konsolidācijā netiek iekļauta.

2022.gadā koncerna kopējie ieņēmumi bija 4,14 milj. eiro (2021.gadā 9,14 milj. eiro), noslēdzot pārskata gadu ar 1,24 milj. eiro lielu peļņu (2021.gadā peļņa bija 0,23 milj. eiro). Koncerna pašu kapitāls 2022.gada 31.decembrī bija 11,59 milj. eiro (2021.gadā 10,36 milj. eiro).

Koncerna darbības rezultātā 2022.gadā valsts un pašvaldību budžetos pārskaitīti līdzekļi kopumā 5,46 milj. eiro apmērā, no tiem Possessor ir pārskaitījusi ieņēmumus no valsts īpašumu privatizācijas, atsavināšanas, valsts īpašumu iznomāšanas un zemes izpirkuma līgumiem 4,66 milj. eiro apmērā, SIA “FeLM” ir veikusi pārskaitījumu 0,80 milj. eiro apmērā.

2022.gadā Possessor turpināja izstrādāt valsts īpašumu portfeli, kopumā noslēdzot 237 pirkuma līgumus 2,36 milj. eiro vērtībā. Lielākais noslēgto līgumu skaits bija dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu segmentā (180 vienības), kam seko apbūvētu zemesgabalu un nekustamā īpašuma objektu pirkuma līgumi (54 vienības). Pārskata gadā noslēgti arī trīs valsts kapitāla daļu pārdošanas darījumi.

Possessor 2022.gada pārskats  un 2022.gada konsolidētais pārskats tika apstiprinātu Possessor kārtējā dalībnieku sapulcē 2023.gada 25.aprīlī.