brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Warning: DOMDocument::loadHTML(): ID _Hlk108635103 already defined in Entity, line: 5 in /srv/www/jaunais-web/frontend/classes/helpers/HtmlParser.php on line 19

Būtiski pieaugušo būvniecības izmaksu dēļ palielina attiecināmo izmaksu apmēru zemas īres mājokļu atbalsta programmā

Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Atveseļošanas fonda atbalsta programmā Finansēšanas fonda izveidei zemas īres mājokļu būvniecības sekmēšanai Latvijā, palielinot attiecināmo izmaksu apmēru pieaugušo būvniecības izmaksu dēļ no 59 447 eiro bez PVN uz 89 107 eiro bez PVN vidēji par vienu dzīvokli (attiecīgais palielinājums izmaksām vidēji uz vienu kvadrātmetru ir  no 1 200 eiro /m2 uz 1 800 eiro /m2). Ar grozījumiem atbalsta programmā vienlaikus veikti arī vairāki tehniska rakstura precizējumi programmas īstenošanu reglamentējošajos noteikumos.

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 42,9 milj. eiro un par šo finansējumu atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem ir paredzēts uzbūvēt 467 zemas īres maksas dzīvokļus reģionos.

Kā zināms, atbalsta programmas mērķis ir dzīvojamo īres māju būvniecība nolūkā veicināt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem. Programmas ietvaros atbalstu nekustamā īpašuma attīstītājiem īres mājokļu būvniecībai sniedz Attīstības finanšu institūcija ALTUM ilgtermiņa aizdevuma (līdz 30 gadiem) un kapitāla atlaides (līdz 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) veidā. Atbalsta programma neierobežo nekustamo īpašumu attīstītāju loku un atbalsts pieejams gan komercsabiedrībām, gan kooperatīvajām sabiedrībām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām vai publiski privātām kapitālsabiedrībām.

Atbalsta programma tika uzsākta 2022.gada novembrī, taču diemžēl ar līdzšinējiem programmas nosacījumiem strauji pieaugušo būvniecības izmaksu dēļ aktivitāte projektu pieteikumu izstrādē un iesniegšanā bija zema. Tāpēc, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma attīstītāju interesi dalībai programmā un samērīgu investīcijas atdevi, Ekonomikas ministrija izstrādāja grozījumus Atveseļošanās fonda plānā, kurā noteikti atbalsta programmas nosacījumi, tajā skaitā atbalsta intensitāte un attiecināmo izmaksu griezti. Tā kā šā gada maija beigās tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par attiecināmo izmaksu palielināšanu un secīgi arī rādītāju samazināšanu programmas ietvaros, attiecīgi ministrija iesniedza un Ministru kabinets apstiprināja arī grozījumus atbalsta programmā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumos Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros”” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Avots: Ekonomikas ministrija