brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Darbinieku kontaktinformācija

Valdes birojs

Anda Roģe
Valdes asistente
T: 67 021 413

Attīstības direktore

Inese Āboliņa
T: 67 021 351

Projektu vadības direktore

Ilze Karlīna Lipska
T: 67 021 343

Finanšu un administratīvais direktors

Aldis Upenieks

Finanšu departaments

Jolanta Roze
Vadītāja
T: 67 021 376

Grāmatvedības un finanšu plānošanas nodaļa

Mārīte Mikijanska
Vadītāja - galvenā grāmatvede
Monika Lazdāne
Vecākā grāmatvede
T: 67 021 445
Marija Bukāne
Vecākā grāmatvede
T: 67 021 321
Baiba Grišule
Vecākā finanšu analītiķe
T: 67 021 349
Ilona Savicka
Grāmatvede
T: 67 021 338
Ilvita Saviča
Vecākā finanšu specialiste
T: 67 021 328
Jānis Jeļisejevs
Informācijas sistēmas analītiķis

Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas nodaļa

Kristaps Timpars
Vadītājs
Larisa Kuprijanova
Galvenā projekta vadītāja
Ārija Vulfa
Darījumu nodrošināšanas specialiste
T: 67 774 170
Ilva Klīve
Darījumu nodrošināšanas specialiste
T: 67 774 022

Administratīvais departaments

Ingrīda Purmale
Vadītāja
Ināra Neija
Galvenā arhīviste
T: 67 021 323
Guna Lipska
Arhīviste
T: 67 021 379
Oskars Vodopjanovs
Arhīvists
Lidija Timofejeva
Arhivāre
Eduarda Žeidure
Lietvedības sekretāre
Eva Ērgle
Klientu apklapošanas speciāliste
T: 67 021 358
Ilmārs Graudiņš
Vecākais datortīkla administrators
Aleksejs Solovjovs
Galvenais datortīkla administrators
Andris Timma
Saimniecības pārzinis
T: 29 468 638

Nekustamo īpašumu departaments

Darja Ivanova
Vadītāja
T: 67 021 374
Iveta Kamina
Vadītājas vietniece
T: 67 021 411
Daiga Čūdere
Vecākā juriskonsulte
T: 67 021 329
Linda Jeromāne
Vecākā juriskonsulte
T: 67 021 305
Anna Tereško
Vecākā nekustamā īpašuma speciāliste
T: 67 021 377
Dace Šmēdiņa
Vecākā juriskonsulte
T: 67 021 397
Ina Kravale
Īpašuma aģente
T: 67 021 432
Iveta Kivliņa
Īpašuma aģente
T: 67 021 444

Juridiskais departaments

Iveta Šīmane
Vadītāja
T: 67 021 327
Ilze Krastiņa
Vadītājas vietniece
T: 67 021 399
Dace Krese
Galvenā juriskonsulte
T: 67 021 381
Diāna Krūkliņa
Galvenā juriskonsulte
T: 67 021 393
Iveta Ališauska
Galvenā juriskonsulte
Jānis Rībens
Galvenais projektu vadītājs
T: 67 021 365
Daina Prūse
Galvenā projektu vadītāja
T: 67 021 314

Iepirkumu departaments

Inta Vingre
Vadītāja
T: 67 021 419
Agnese Gudrenika
Galvenā iepirkumu vadītāja
Eva Jonāse
Iepirkumu speciāliste
T: 67 021 336

Personāla nodaļa

Liene Kalniņa
Vadītāja
T: 67 021 322
Kristīne Muzikante
Personāla projektu vadītāja