Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Rīga, Stūres iela 2, dzīvoklis Nr.174

OBJEKTA SASTĀVS

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000770079001164) ar kopējo platību 17.70 m2;
 • 177/33046 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 01000770079001).

Dzīvojamai mājai Stūres ielā 2, Rīgā, funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000770079 daļa 4 447 m2 platībā.

OBJEKTA PIEEJAMĪBA

 • objekts ir izīrēts

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: EUR 2 480.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  līdz 07.12.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 248.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Rīga, Stūres iela 2, dzīvoklis Nr.174, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 17.11.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI