brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Rīga, Zolitūdes iela 75, nedzīvojamās telpas Nr.31 valsts 8/159 domājamās daļas 

Izsole tiek rīkota starp pirmpirkuma tiesīgajām personām (kopīpašniekiem)                                                            

OBJEKTA SASTĀVS

8/159 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma (nedzīvojamas telpas) Nr.31 Zolitūdes ielā 75, Rīgā, kadastra Nr.01009243747, kura sastāvā ietilpst:

 • garāža ar kadastra apzīmējumu 01000990058005001, ar platību 2622.10 m2 ;
 • 26221/120990 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 01000990058001 Zolitūdes ielā 75 k-1, Rīgā;
 • 26221/120990 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 01000990058002 Zolitūdes ielā 75 k-2, Rīgā;
 • 26221/120990 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 01000990058003 Zolitūdes ielā 75 k-3, Rīgā;
 • 26221/120990 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar būves kadastra apzīmējumu 01000990058004 Zolitūdes ielā 75 k-4, Rīgā;
 • 26221/120990 kopīpašuma domājamās daļas no apakšzemes autostāvvietas ar būves kadastra apzīmējumu 01000990058005 Zolitūdes ielā 75, Rīgā.

CENA UN NORĒĶINI

 • izsoles sākumcena: 13 100 EUR
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa ar nomaksas termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

Pirmpirkuma tiesības uz Objektu ir dzīvokļa īpašuma (nedzīvojamās telpas) Nr.31 Zolitūdes ielā 75, Rīgā, kadastra Nr.0100 924 3747, kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

 • pieteikšanās Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 02.01.2024. plkst. 17:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 1 300 EUR.
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “8/159 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.31 Zolitūdes ielā 75, Rīgā, pirkuma nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • jāiesniedz:
  • pirmpirkuma tiesīgās personas pieteikums par Objekta pirkšanu;
  • fiziskām personām:
 • nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
 • ja personai nav Latvijā izsniegta personu apliecinoša dokumenta, Possessor jāiesniedz šīs personas personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī personas pilsonības valsts kompetentas iestādes izdots dokuments, kurš apliecina konkrētās personas personu apliecinošā dokumenta derīgumu. Minētais dokuments nedrīkst būt izdots agrāk nekā mēnesi pirms tā iesniegšanas Possessor;
 • pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (tā atvasinājums);
 • ja pilnvarotai personai nav Latvijā izsniegta personu apliecinoša dokumenta, Possessor jāiesniedz šīs personas personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī personas pilsonības valsts kompetentas iestādes izdots dokuments, kurš apliecina konkrētās personas personu apliecinošā dokumenta derīgumu. Minētais dokuments nedrīkst būt izdots agrāk nekā mēnesi pirms tā iesniegšanas Possessor.
  • Latvijā reģistrētām juridiskām personām un ārvalstu juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām:
 • attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;
 • spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;
 • nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;
 • pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (tā atvasinājums);
 • ja pilnvarotai personai nav Latvijā izsniegta personu apliecinoša dokumenta, Possessor jāiesniedz šīs personas personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī personas pilsonības valsts kompetentas iestādes izdots dokuments, kurš apliecina konkrētās personas personu apliecinošā dokumenta derīgumu. Minētais dokuments nedrīkst būt izdots agrāk nekā mēnesi pirms tā iesniegšanas Possessor;
 • Uzņēmumu reģistra izziņa vai kompetentas ārvalstu institūcijas izziņa par juridisko personu (personālsabiedrību) un personām, kuras tiesīgas pārstāvēt šo juridisko personu (personālsabiedrību) (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par divām nedēļām no pieteikuma iesniegšanas dienas Possessor)..

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI:

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par Objekta pirkšanu, Possessor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu.

Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par Objekta pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām

 • mutiska izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 31.01.2024.
 • laiks: 11:00
 • izsole notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Dokumenti lejupielādei

PDF PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI PDF Fiziskas personas pieteikuma veidlapa PDF Juridiskas personas pieteikuma veidlapa PDF Vērtējums