Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Pārdod izsolē

Elektroniskā izsole. Ventspils, Depo iela 5, dzīvoklis Nr.6

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis Nr.6 (telpu grupas kadastra apzīmējums 27000230201003006) ar kopējo platību 46.30 m2;
 • 463/3534 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 27000230201003);
 • 463/3534 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi: 27000230201004 un 27000230201008).

Būvju nekustamajam īpašumam Depo ielā 5, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 27000230201 daļa 0.1721 ha platībā. Zemes vienības tiesiskais valdītājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 080.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 07.06.2021.
 • citām personām: līdz 05.08.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 608.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ventspils, Depo iela 5, dzīvoklis Nr.6, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 16.07.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei