Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Konsolidētie finanšu rādītāji

KONSOLIDĒTIE FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2016.G. 2017.G. 2018.G. 2019.G. 2020.G.
Neto apgrozījums tūkst. euro 5 900 4 141 3 221 3 954 2 781
Peļņa vai zaudējumi tūkst. euro 47 -8 881 -6 837 -1 109 728
Bilances kopsumma tūkst. euro 157 946 67 602 43 205 42 503 36 929
Pašu kapitāls tūkst. euro -4 019 -12 908 -16 759 -17 875 10 135
Koncerna veiktie maksājumi valstij (atmaksātie aizdevumi, samaksātā cesijas atlīdzība, iemaksas budžetā
no privatizācijas un atsavināšanas)
tūkst. euro 83 390 90 019 19 969 1 190 7 031