brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Konsolidētie finanšu rādītāji

KONSOLIDĒTIE FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2018.G. 2019.G. 2020.G. 2021.G. 2022.G.
Neto apgrozījums tūkst. EUR 3 221 3 954 2 781 7 688 2 725
Peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR -6 837 -1 109 728 228 1 241
Bilances kopsumma tūkst. EUR 43 205 42 503 36 929 27 650 24 317
Pašu kapitāls tūkst. EUR -16 759 -17 875 10 135 10 355 11 588
Koncerna veiktie maksājumi valstij (Possessor maksājumi valstij no privatizācijas, atsavināšanas, cesijas atlīdzības, atmaksātie aizdevumi) tūkst. EUR 19 969 1 190 7 031 15 763 5 462