brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Konsolidētie finanšu rādītāji

KONSOLIDĒTIE FINANŠU RĀDĪTĀJI MĒRVIENĪBA 2019.G. 2020.G. 2021.G. 2022.G. 2023.G.
Neto apgrozījums tūkst. EUR 3 954 2 781 7 688 2 725 2 793
Peļņa vai zaudējumi tūkst. EUR -1 109 728 228 1 241 1 391
Bilances kopsumma tūkst. EUR 42 503 36 929 27 650 24 317 15 341
Pašu kapitāls tūkst. EUR -17 875 10 135 10 355 11 588 12 971
Koncerna veiktie maksājumi valstij (Possessor maksājumi valstij no privatizācijas, atsavināšanas, cesijas atlīdzības, atmaksātie aizdevumi) tūkst. EUR 1 190 7 031 15 763 5 462 12 467