brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Kārtējā akcionāru sapulce 29.05.2020.

Darba kārtība:

  • Par Possessor 2019.gada pārskata un konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
  • Par Possessor 2019.gada peļņas izlietošanu.
  • Par Possessor valdes locekļa ievēlēšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu.
  • Par Possessor reorganizāciju, pārveidojot akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Pieņemtie lēmumi:

  • Apstiprināt Possessor 2019.gada pārskatu un konsolidēto 2019.gada pārskatu.
  • Possessor 2019.gada peļņu 1 185 708 EUR apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
  • Ar 2020.gada 3.jūniju par Possessor valdes locekli ievēlēt Alvi Mitenbergu un noteikt mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi 6 500 EUR apmērā.
  • Reorganizēt Possessor, pārveidojot akciju sabiedrību par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
  • Apstiprināt Possessor Reorganizācijas noteikumus un Possessor statūtus jaunā redakcijā.