brilles ikona
teksta izmers ikona
adrese ikona Krišjāņa Valdemāra 31, Rīga, LV-1887

Nekustamais īpašums Meža prospektā 42A, Jūrmalā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Uzsākta nekustamā īpašuma Meža prospektā 42A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000045404, valstij piederošo 4300/4909 domājamo daļu privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zemes vienība 0,4317 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000045404);
  • garāža (būves kadastra apzīmējums 13000045404004);
  • garāža (būves kadastra apzīmējums 13000045404005).

Uz zemes vienības atrodas mežaudze 0,23 ha platībā.

Viena mēneša laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

Robežu plāns
Kadastra izdruka
Zemesgrāmatas nodalījuma noraksts
Nogabalu raksturojošie rādītāji

KONTAKTPERSONA:

Iveta Kivliņa
Iveta.Kivlina@possessor.gov.lv
tālr. 67021444